ꯕꯦꯛ ꯑꯦꯟ꯭ꯗ ꯐꯣꯔ꯭ꯊ (ꯖꯤꯑꯣꯔꯖꯤꯌꯣ ꯃꯣꯔꯣꯗꯦꯔ ꯏꯁꯩ)

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox song ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯱꯵ꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]